The Asylum of TerminalFrost

Rearranging me ’til I’m sane

Sørgeligt udbud af fag til næste semester, *opdateres løbende under kommentarer*

Næste semester skriver alle vi, der til den tid vil være på sjette og sidste semester i bacheloruddannelsen, bacheloropgave. Vi skal samtidig med bacheloropgaven tage et valgfag, og her er det især smart at tage et fag i dét, man gerne vil skrive bachelorprojekt om.

Jeg har derfor været nede i min studievejledning og hente deres foreløbige plan for fagudbud til næste (afgørende) semester. Det er ikke et kønt syn. Jeg vidste godt, at Statskundskab på KU var domineret af sociologi og humaniora, men man burde da godt kunne regne med noget, der lignede political science.

Titlene på udbudene er så interessante som: “Offentlige værdier”; “Mangfoldighed, social differentiering og postapartheid-politik”; et udbud om internettet ved Jens Hoff (som er way out there når det gælder sociologiseringen af statskundskab) ; “Latinamerikas venstredrejning”; “Branding”; et udbud om religion og demokrati; “Respekt og tolerance i offentlig debat”; “Identitetspolitik (diskursanalyse)”; “Organisationspsykologi”; “EU’s magt og identitet under forandring”; “Nyere kritisk sikkerhedsteori”; “The International Politics of Recognition” v. Jens Bartelson, en anden sociolog, “Staten som historisk konstruktion”, mm.

Det resterende dusin udbud er ikke nær så slemme. Spørgsmålet står dog stadig: hvor fanden er udbudene i egentlig politisk videnskab? Hvor er klassiske emner som partipolitik og partisystemer (0 udbud) parlamenter (1 udbud), vælgeradfærd og -holdninger (0 udbud), valgteori og -systemer (0 udbud), statsteori (0 udbud), teorier om international politisk økonomi (0 udbud), regimeteori, intergovernmentalisme, neofunktionalisme, neoliberal institutionalisme, realisme, neorealisme (1 udbud [!]), teorier om konflikt og samarbejde mellem stater (1/2 udbud) og om udenrigspolitik mere generelt (0 udbud), teorier om kollektiv handlen og om public choice (0 udbud), national og international økonomiteori (0 udbud), interessepolitik (0 udbud), strategi og forhandling (0 udbud), spilteori og økonomisk nyinstitutionalisme (0 udbud), kvantitativ, eksperimentel eller komparativ metode (1 udbud), etc. ad libitum?

Kort sagt: hvor er det ene udbud, der har en økonomisk frem for sociologisk vinkling?!

Opdateret 5/12: Continue reading

Advertisements

December 5, 2006 Posted by | Københavns Universitet, Statskundskab, Uddannelse | 14 Comments