The Asylum of TerminalFrost

Rearranging me ’til I’m sane

Quiz: Hvad er statskundskab og hvad er politisk sociologi?

Jeg har en lille quiz til læserne derude:

Der følger to officielle fagbeskrivelser. Den ene hører til faget “Politisk Sociologi” på Institut for Sociologi på Københavns Universitet. Den anden beskriver faget “Almen og Sammenlignende Statskundskab” (2005-studieordningen) på Institut for Statskundskab på samme universitet.

Jeg vil have Jer til at gætte, hvilken fagbeskrivelse hører til hvilket fag. Jeg har med X’er fjernet de direkte henvisninger til fagets navn fra fagbeskrivelserne.

Er I klar? GO!

Fag 1:

Mål
Fagets formål er at give de studerende indsigt i X’s emneområder og teorier samt give et samlet overblik over de politiske normer, strukturer, processer og aktører i Danmark sammenlignet med andre nationale systemer samt EU. Der bliver lagt særlig vægt på de centrale emneområder inden for X såsom regeringsdannelse og regeringsførelse, parlamentsarbejde, politiske partier og partisystemer, interesseorganisationer, valgsystemer og vælgeradfærd, politisk deltagelse og politisk identitet, magtfordelingen og det politiske systems udformning i Danmark sammenlignet med andre lande, EUs politiske system og samspillet med de nationale politiske systemer. Faget omfatter i særlig grad problemstillinger, begrebsudvikling og teoridannelse vedrørende politisk magt og demokrati samt politikkens medialisering og europæisering.

Kompetenceprofil
X giver den studerende

  • en omfattende kompetence inden for fagets forskellige emneområder, begreber, teorier og metoder
  • kendskab til X’s teorier og metoder med særlig vægt på problemstillinger vedrørende magt og demokrati
  • kendskab til X og færdigheder i at anvende X på konkret materiale
  • kompetence til selvstændig stillingtagen til de enkelte problemstillinger og teorier samt kompetence til at anvende teorierne i konkrete analyser af empirisk materiale


Fag 2:

FORMÅL:
Formålet med dette kursus er at bibringe de studerende en grundlæggende forståelse for og fortrolighed med X.

INDHOLD
Faget omfatter en gennemgang af X’iske teorier og analyser af samfundets styring og magtrelationer i relation til det politiske system. I faget lægges der vægt på at forstå politiske processer som relateret til det moderne samfunds generelle udvikling. Det politiske systems karakteristika og udvikling betragtes derfor i tæt sammenhæng med udviklingen i samfundet, knyttet til begreber som globalisering, post-industrialisme, social stratificering, demokratisering, sociale bevægelser o.m.a.

Formålet med undervisningen er, at de studerende opnår kendskab til 1) den politiske proces og 2) statens opbygning og politikker. Hvad angår (1) den politiske proces, omfatter dette analyser af bl.a. demokrati, valg og vælgeradfærd, politiske partier, interesseorganisationer og sociale bevægelser. Hvad angår (2) statens opbygning og politik, drejer det sig bl.a. om forholdet mellem de politiske og administrative processer. Det indebærer også mere generelle analyser og vurderinger af statens rolle og funktion i det moderne samfund og mere specifikke analyser af enkelte politikområder, fx omkring velfærdsstaten. Der lægges vægt på inddragelsen af aktuelle politiske temaer i undervisningen.

Faget omfatter desuden analyser af politiske processer i hverdagen og i det civile samfund, samt af sammenhængen mellem politisk kultur og politiske processer og systemer.

Endeligt omfatter faget analyser og X’isk teori, hvor nationen og internationaliseringen af de politiske processer står i centrum. Fokus ligger i den sammenhæng bl.a. på EU-samarbejdets udvikling og Danmarks rolle heri..

Undervisningen tager sigte på at give den studerende kompetence i relation til poliske administrative enheder, hvad enten disse ligger i statsligt, i kommunalt eller i internationalt regi. Gennem undervisningen opnår den studerende mulighed for at kvalificere sig inden for det administrative felt. Desuden tager undervisningen sigte på at introducere de studerende til XX.

Svært, ikke? Få svarene her:

http://www.sis.ku.dk/shb/VisTekstAfsnit.asp?TekstAfsnit=22252&InFrame=0&sprog=dk&Topafsnit=22252&Vis=1

http://www.sociology.ku.dk/studiet/kurdet.asp?cid=296

Advertisements

January 24, 2007 - Posted by | Sociologi, Statskundskab, Uddannelse, Universitet

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: